Regulamin Akademii Fryzjerskiej REJJ

Ogólne warunki świadczenia usług w Akademii REJJ oraz odsprzedaży kosmetyków. Decydując się na zabieg klient akceptuje poniższy regulamin.

§1 Informacje ogólne

 1. Salon czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 9:00-17:00 oraz soboty w godzinach 9:00 – 14:00. 
 2. Informujemy, że Salon i jego obszar jest objęty monitoringiem. 
 3. Monitoring obejmuje jedynie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania usług, recepcję, poczekalnie dla klientów oraz zewnętrzny plac obiektu budynku. 
 4. Monitoring ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, klientom i ochrony ich mienia. 
 5. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
 6. Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 1 miesiąca, po upływie którego podlegają zniszczeniu. 
 7. Na terenie Salonu zakazany jest handel obnośny, akwizycja.

§2 Cennik

 1. Ceny zawarte w cenniku oraz na stronie internetowej Salonu mogą ulec zmianie. 
 2. Zmiana ceny usługi może zależeć od indywidualnych predyspozycji jak i potrzeb klienta oraz zakresu pracy i zużytych kosmetyków potrzebnych do wykonania danej usługi. 
 3. Salon nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z cennikiem usług.

§3 Rezerwacja wizyt i wykonywanie usług

 1. Rezerwacji wizyt można dokonać telefonicznie pod nr. 669 222 050, osobiście lub za pomocą Aplikacji Booksy dostępnej również na naszej stronie www.akfryz.pl. 
 2. Klient umawiając się na wizytę w Salonie jest zobowiązany podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu, w przeciwnym razie rejestracja wizyty nie będzie możliwa. 
 3. Przy rejestracji Klienci udostępniając dane osobowe i numery telefonu równoznacznie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych przez Salon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 4. Na zarezerwowane wizyty Klient zobowiązany jest do pojawienia się punktualnie. W przypadku 15 min. spóźnienia się na wizytę, może nastąpić konieczność nie wykonania pełnej usługi bądź odmowa jej wykonania. 
 5. Nieprawidłowo wybrana przez klienta usługa w aplikacji Booksy może skutkować odmową wykonania usługi za uprzednim poinformowaniem klienta przez pracownika Salonu. 
 6. Rezerwacja wizyty w Salonie jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z cennikiem oraz niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. 
 7. Rezerwacja usługi w Salonie jest równoznaczna z oświadczeniem przez Klienta, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność. 
 8. Klient po wykonaniu usługi powinien stosować się do zaleceń po zabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną przez pracownika wykonującego usługę, w celu właściwej pielęgnacji, która może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty usługi wykonanej w Salonie. 
 9. Pracownik Salonu ma prawo odmówić wykonania usługi lub zmienić termin w uzasadnionych przypadkach, szczególnie jeśli zaistnieje wątpliwość co do bezpieczeństwa wykonania zabiegu. 
 10. Salon dopuszcza korzystanie z zabiegów przez osoby nieletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik salonu jest uprawniony do żądania przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia bądź odmowy świadczenia zabiegu.

§3 Rezerwacja wizyt i wykonywanie usług

 1. Klient umawiając się na usługę fryzury ślubnej jest zobowiązany do wpłaty zadatku na tą usługę w kwocie 100 zł. Po wykonaniu w/w usługi zadatek zostanie odliczony od ceny usługi. 
 2. Zadatek na fryzurę ślubną należy uiścić na konto Salonu, osobiście gotówką, kartą płatniczą lub płatnością mobilną BLIK w terminie 7 dni licząc od dnia dokonania wizyty, w przeciwnym razie wizyta ta zostanie anulowana. 
 3. Jeśli Klient zdecyduje się na uiszczenie opłaty przelewem, dostanie on wiadomość SMS z danymi do przelewu. 
 4. W momencie nie pojawienia się Klienta na wizycie, objętej zadatkiem, zadatek ten nie podlega zwrotowi. 5. Zadatek może ulec zwrotowi w sytuacji gdy Klient odwoła w/w wizytę przynajmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem umówionej wizyty.

§4 Płatności

 1. Za usługi świadczone w Salonie można płacić gotówką, kartą płatniczą lub płatnością mobilną BLIK. 
 2. Klient wybierając formę płatności kartą lub BLIK-iem w Salonie, chcąc uzyskać potwierdzenie płatności powinien posiadać adres e-mail, gdyż tylko i wyłącznie w ten sposób może uzyskać potwierdzenie transakcji.

§5 Bony upominkowe

 1. Bon upominkowy wystawiony imiennie na daną osobę nie może być przenoszony na inne osoby. 
 2. W momencie realizacji bonu upominkowego pracownik Salonu ma obowiązek zweryfikować tożsamość osoby posiadającej bon, przed wykonaniem usługi. 
 3. Osoba dysponująca bonem ma możliwość zrealizowania go w terminie 6 miesięcy licząc od dnia zakupu. 
 4. Osoba dysponująca bonem upominkowym może zrealizować go zarówno na usługę jak i zakup kosmetyków. 
 5. Osoba dysponująca bonem upominkowym w momencie gdy po uprzednio umówionej wizycie nie pojawi się w wyznaczonym terminie i nie powiadomi o swojej nieobecności , Salon traktuje taką usługę jako zrealizowaną. 
 6. Salon nie wymienia Bonów podarunkowych na gotówkę.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Fryzjerska przy ul. Konopnickiej 38 w Biłgoraju (23-400), NIP 9181882237 wspólnie z administratorem systemu do rezerwacji wizyt Booksy International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Z administratorem Państwa danych można kontaktować się osobiście, telefonicznie pod nr. 669 222 050, e-mailowo kontakt@akfryz.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres Akademii.
 3. Dane osobowe przetwarzane w Akademii Fryzjerskiej to, imię i nazwisko, nr telefonu, adresy e-mail i monitoring cyfrowy.
 4. Dane osobowe klientów tj. Imię i Nazwisko, telefon bądź e-mail są niezbędne do realizacji umawianej wizyty takich jak np. umawianie, potwierdzenie, przesuwanie oraz odwołanie wizyt w naszej Akademii (art.6 ust.1 lit. b RODO).
 5. Akademia Fryzjerska przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu dokonania rezerwacji na życzenie klienta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Dane osobowe klientów będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 7. Zgodnie z RODO Klient ma prawo: 
 8. Każde z uprawnień zawartych w powyższym punkcie 7 Klient może zrealizować e-mailowo na adres kontakt@akfryz.pl lub pocztą na adres Akademii Fryzjerskiej przy ul. Konopnickiej 38 23-400 Biłgoraj. Przed realizacją któregokolwiek z uprawnień zawartych w/w punkcie 7 będziemy upewniać się, że wniosek który do nas wpłynie pochodzi faktycznie od danego klienta. Będziemy zatem kontaktować się z klientem w celu potwierdzenia danego zgłoszenia.
  a. dostępu do swoich danych,
  b. sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) swoich danych
  c. usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania, 
  d. przenoszenia tych danych
 9. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych klientów Akademii fryzjerskiej.